Macarons de Pauline Gift Box -
Strawberry, Pistachio and Chocolate
£3.50

Maximum 400 characters

Maximum 400 characters

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Macarons de Pauline Gift Box - Strawberry, Pistachio and Chocolate is available to buy in increments of 1
Macarons Strawberry, Pistachio and Chocolate